NOTFALL

Im Notfall wenden Sie sich bitte an den Notfall-Arzt oder das nächstgelegene Spital-Zentrum:

Notfall Biel / Orpund

 0900 900 024 (Sfr 1.95/Minute)


Notfall Safnern / Meinisberg

 0900 144 111 (Sfr 2.08/Minute)


Spitalzentrum Biel

032 324 24 24


Spital Aarberg

032 391 82 82


Notfall-Permanence der Klinik Linde

032 366 41 12


Ambulanz

144


Bei Vergiftungen: Tox Zentrum

145